1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçilərimiz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin üzvü xanım SEVIL MIKAILOVA ilə ölkənin Xaçmaz bölgəsindəki kənd təsərrüfatı siyasətinin perspektivlərini və Yaponiya və Azərbaycan Respublikasında qadınların sosial inkişafını müzakirə etdi.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçilərimiz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin üzvü xanım SEVIL MIKAILOVA ilə ölkənin Xaçmaz bölgəsindəki kənd təsərrüfatı siyasətinin perspektivlərini və Yaponiya və Azərbaycan Respublikasında qadınların sosial inkişafını müzakirə etdi.

Təmsilçilərimiz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin üzvü xanım SEVIL MIKAILOVA ilə ölkənin Xaçmaz bölgəsindəki kənd təsərrüfatı siyasətinin perspektivlərini və Yaponiya və Azərbaycan Respublikasında qadınların sosial inkişafını müzakirə etdi.

Latest posts