1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçilərimiz Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin üzvü cənab Tahir Rzayevlə ölkənin kənd təsərrüfatı siyasətini müzakirə etdi.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçilərimiz Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin üzvü cənab Tahir Rzayevlə ölkənin kənd təsərrüfatı siyasətini müzakirə etdi.

Təmsilçilərimiz Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin üzvü cənab Tahir Rzayevlə ölkənin kənd təsərrüfatı siyasətini müzakirə etdi.

Latest posts