1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz “Üçüncü Bahar Layihəsi (ölkədəki 60 və yuxarı yaşda olan insanlar üçün təhsil, iş və sağlamlığı dəstəkləyən bir dövlət qurumu)” üçün Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Federasiyasının (ASK) xanım Narmin Qəniyeva ilə görüşdü.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz “Üçüncü Bahar Layihəsi (ölkədəki 60 və yuxarı yaşda olan insanlar üçün təhsil, iş və sağlamlığı dəstəkləyən bir dövlət qurumu)” üçün Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Federasiyasının (ASK) xanım Narmin Qəniyeva ilə görüşdü.

Təmsilçimiz “Üçüncü Bahar Layihəsi (ölkədəki 60 və yuxarı yaşda olan insanlar üçün təhsil, iş və sağlamlığı dəstəkləyən bir dövlət qurumu)” üçün Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Federasiyasının (ASK) xanım Narmin Qəniyeva ilə görüşdü.

Latest posts